บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร


นายบรรพต  สีมาปทุม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


น.ส.พรรณพร  ว่องไว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 


น.ส.ธัญจิรา ณัฏฐณิชากุล
เจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.จันทร์เพ็ญ เฟื่องฟุ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางณัฐศิริกานต์  พิลึก
นักพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส.วิมพ์วิภา มณีดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภคปภา จันทร์พิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
 

น.ส.เยาวลักษณ์ รัตนพานิช
เจ้าพนักงานทะเบียน

นายธวัชชัย สุวรรณศรี
นักป้องกันฯ
 

นายสมคิด คูหะธรรมคุณ
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายสุทธา ชำนาญเนตร
เจ้าพนักงานป้องกัน
 

น.ส.เขมะสิริ  แสงรอด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายสุรักษ์ศักดิ์  คงสิน
นิติกร
 
alt
น.ส.วรณัน  อุ่นนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.วลีกาญจน์ แกมแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 

-
-

นางสลิลทิพย์ ทองเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
alt
 
น.ส.สุวพร เปลี่ยมพุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายกิตติ พันเปรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

น.ส.ณัฐพร  น้อยจ้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา มามี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 

น.ส.เบ็ญจมาศ  ถังทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
 

นายปริญญา ทิพภูมี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ณวกมล พักตร์ผ่อง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 

นางจิตสุภา  สุวรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพิทักษ์ ประทักษ์กุลวงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
 

นายอนิรุต  พุกพบสุข
ผู้ช่วยนิติกร

นายประณต  แซ่ซิม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 

นายภคินัย  ทองศรี
พนักงานจ้างทั่วไป

- ว่าง -
 

นายภานุวัฒณ์  ขั้วเอ้
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรยุทธ  ยานนาวา
พนักงานขับรถยนต์
 

นายนพดล  พุทธา
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายประเสริฐ  พรรษา
พนักงานเทศกิจ
 
alt
นายสุวศิน จาตุรัญสมบูรณ์
พนักงานเทศกิจ
alt
นายณัฐชัย จันทวงศ์
พนักงานเทศกิจ
 
alt
นายวชิรวิทย์ ผรณาปิติ
พนักงานเทศกิจ
alt
น.ส.ธัญญารัตน์ ศรีหิรัญ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
alt
น.ส.จิราภรณ์  ชอบงาม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางอารีรัตน์  ทองอ่ำ
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.สุชาดา  กันขำ
พนักงานจ้างเหมา
alt
นายจิรพงศ์ เกษณียบุตร
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.วรรณภร พงษ์ธนจิรายุส
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.สิริวรรณ  สุวะเลิศ
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.สิรินาฏ  สกุลชนะชัย
พนักงานจ้างเหมา

- ว่าง -
พนักงานจ้างเหมา
 

- ว่าง -
พนักงานจ้างเหมา

นายนฤทธิ์  เลิศเกษม
พนักงานจ้างเหมา
 

- ว่าง -
พนักงานจ้างเหมา
     
     


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้297
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้284
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1242
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2150
mod_vvisit_counterเดือนนี้7467
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10470
mod_vvisit_counterทั้งหมด209288

We have: 13 guests online
IP: 34.239.177.24
วันนี้: ก.ย. 22, 2021


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
ทต.เบิกไพร


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449