TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นายวีระ รักชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


 

นายอรรณพ  เพ่งพิศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

alt

จ่าสิบเอกพัชรพล สังข์ทอง
นายช่างโยธา

 

 

 

 

         

     น.ส.อรุณลักษณ์ ศักดิ์สมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

   

      

นายวิชาญ  แย้มคำ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 


นายเจษฎา  นุชเครือ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
alt
น.ส.พจรินทร์  นิลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายสงคราม  ประทักษ์กุลวงศา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

น.ส.สิณีนาฏ  บัวแย้ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
alt
น.ส.พัชราภรณ์  ทองดี
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
 
 

นายวชิรศักดิ์  เกษณียบุตร
พนักงานขับรถยนต์

นายประวิท  เที่ยงทัด
คนงานทั่วไป

 

 

alt
 
น.ส.พิมลพรรณ  คงสบาย
คนงานทั่วไป
 
นายศิรสิทธิ์ กุศล
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
 
 
นายสมบูรณ์  พวงศรี
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.ศศิกาญจน์ ทองเปลว
พนักงานจ้างเหมา
 
 
น.ส.ณัชวดี เงินพุ่ม
พนักงานจ้างเหมา

 

นายชาตรี  ศรีพราย
พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
-
 
     


alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449