TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองช่าง เทศบาลตำบลเบิกไพร

alt
นายวีระ รักชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


 

นายอรรณพ  เพ่งพิศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

alt

  จ่าสิบเอกพัชรพล สังข์ทอง
นายช่างโยธา


นายวิชาญ  แย้มคำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

นายเจษฎา  นุชเครือ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
alt
--
--
 
alt
น.ส.พจรินทร์  นิลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสงคราม  ประทักษ์กุลวงศา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

น.ส.สิณีนาฏ  บัวแย้ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประวิท  เที่ยงทัด
คนงานทั่วไป
 

นายวชิรศักดิ์  เกษณียบุตร
พนักงานขับรถยนต์
alt
น.ส.พิมลพรรณ  คงสบาย
คนงานทั่วไป
 
 
นายสมบูรณ์  พวงศรี
พนักงานจ้างเหมา

นายชาตรี  ศรีพราย
พนักงานจ้างเหมา
 
 
alt
 
น.ส.พัชราภรณ์  ทองดี
พนักงานจ้างเหมา
 
น.ส.ศศิกาญจน์ ทองเปลว
พนักงานจ้างเหมา
 
น.ส.ณัชวดี เงินพุ่ม
พนักงานจ้างเหมา
     
     


alt

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449