บุคลากรกองช่าง ทต.เบิกไพร


นายอดิศักดิ์  นิลรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอรรณพ  เพ่งพิศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายวิชาญ  แย้มคำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

นายเจษฎา  นุชเครือ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธีรศักดิ์ สุวรรณพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.พจรินทร์  นิลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสงคราม  ประทักษ์กุลวงศา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

น.ส.สิณีนาฏ  บัวแย้ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายประวิท  เที่ยงทัด
คนงานทั่วไป
 

นายวชิรศักดิ์  เกษณียบุตร
พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษณะ  มั่นคง
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
 

นายสถิต  ตันเส็ง
คนงานทั่วไป

น.ส.พิมลพรรณ  คงสบาย
คนงานทั่วไป
 

นายวันชัย  กระแจ่ม
พนักงานจ้างเหมา

นายโกมล  นุชตะโร
พนักงานจ้างเหมา
 

นายสมบูรณ์  พวงศรี
พนักงานจ้าเหมา

นายทศพร  โพธิ์ชื่น
พนักงานจ้างเหมา
 

นายชาตรี  ศรีพราย
พนักงานจ้างเหมา


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
ทต.เบิกไพร


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449