TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลเบิกไพร


นางสาวปภาภัทร ณัฐภาสธนาธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

alt
นายธรรมรัตน์  มณฑาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 
นางกชพรรณ ใจเย็น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

นายจักรกฤษณ์  มากอยู่ดี
นักสันทนาการ
 

alt
นางสาวไอริณ จิรวิทย์โอฬาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 

นางมธุริมา  ปลื้มมาก
ครู คศ.๒

นางสาวสุกัญญา เจอะมะ
ครู คศ.๒
 

นางจิตตรา  บัวขาว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

น.ส.รัฐนันท์ ตนะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
น.ส.ฐิติญา  มั่นใจ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองรอง
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.กิ่งกาญจน์ น้อยก้อม
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.วิราวรรณ พระสว่าง
พนักงานจ้างเหมา
 
น.ส.ระพีพรรณ ศิริโพคา
พนักงานจ้างเหมา

 
นางสุภาพ  อ่อนแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
 
 
น.ส.ชลธชา โตปอด
พนักงานจ้างเหมา
 

นายชัยชนะ โพธิ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
 
นางระวิวาร ง่วนหอม
พนักงานจ้างเหมา

นายประเสริฐ อนุเครือ
พนักงานจ้างเหมา
 
-
-

 

น.ส.อาทิตติยา จูแดง
พนักงานจ้างเหมา
   

 alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449