TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลเบิกไพร


นางสาวปภาภัทร ณัฐภาสธนาธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


alt
นายธรรมรัตน์  มณฑาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายจักรกฤษณ์  มากอยู่ดี
นักสันทนาการ
 

alt
นางสาวไอริณ จิรวิทย์โอฬาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 

--
--

นางมธุริมา  ปลื้มมาก
ครู คศ.๒
 

นางนันท์นภัส สุวรรณพฤกษ์
ครู คศ.๒

น.ส.ณัฏฐณิชณันญ์ ขำภิรมณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
alt
น.ส.ฐิติญา  มั่นใจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิตรา  บัวขาว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 

--
--

นางสุภาพ  อ่อนแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
 

--
--

น.ส.กิ่งกาญจน์ น้อยก้อม
พนักงานจ้างเหมา
 
น.ส.รัฐนันท์ ตนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมา

--
--
 
--
--

--
--
 
--
--
     

 alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449