TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลเบิกไพร


นางสาวปภาภัทร ณัฐภาสธนาธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


alt
นายธรรมรัตน์  มณฑาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายจักรกฤษณ์  มากอยู่ดี
นักสันทนาการ

alt
นางสาวไอริณ จิรวิทย์โอฬาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 

นางลักขณา  ยะนิล
เจ้าพนักงานธุรการ

นางมธุริมา  ปลื้มมาก
ครู คศ.๒
 

นางนันท์นภัส สุวรรณพฤกษ์
ครู คศ.๒

น.ส.ณัฏฐณิชณันญ์ ขำภิรมณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
alt
น.ส.ฐิติญา  มั่นใจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิตรา  บัวขาว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
alt
น.ส.ยุวันวรี อ้นแก้ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสุภาพ  อ่อนแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
 
alt
น.ส.ศศิภา นุชจันทร์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

--
--
 
น.ส.รัฐนันท์ ตนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.กิ่งกาญจน์ น้อยก้อม
พนักงานจ้างเหมา
 
--
--

--
--
 
--
--
     

 alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449