TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลเบิกไพร


นางสาวปภาภัทร ณัฐภาสธนาธร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


alt
นายธรรมรัตน์  มณฑาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายจักรกฤษณ์  มากอยู่ดี
นักสันทนาการ
 

alt
นางสาวไอริณ จิรวิทย์โอฬาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 

นางมธุริมา  ปลื้มมาก
ครู คศ.๒

น.ส.ณัฏฐณิชณันญ์ ขำภิรมณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
alt
น.ส.ฐิติญา  มั่นใจ
ผู้ดูแลเด็ก

นางจิตรา  บัวขาว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 

นางสุภาพ  อ่อนแช่ม
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.รัฐนันท์ ตนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.กิ่งกาญจน์ น้อยก้อม
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองรอง
พนักงานจ้างเหมา
 
น.ส.ระพีพรรณ ศิริโพคา
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.วิราวรรณ พระสว่าง
พนักงานจ้างเหมา
 
น.ส.ชลธชา โตปอด
พนักงานจ้างเหมา
 

น.ส.ธันญ์ชนก ศรีคำ
พนักงานจ้างเหมา
 
นางระวิวาร ง่วนหอม
พนักงานจ้างเหมา

นายชัยชนะ โพธิ์ทอง
พนักงานจ้างเหมา
 
นายทรงกรด ทองค้า
พนักงานจ้างเหมา

นายประเสริฐ อนุเครือ
พนักงานจ้างเหมา

 

   

 alt

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449