TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานประชาสัมพันธ์ 1
2 คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ์ 2
3 คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด งานประชาสัมพันธ์ -
4 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์ 1
5 คู่มือการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง งานประชาสัมพันธ์ -
6 คู่มือประชาชน2567 งานประชาสัมพันธ์ 40

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449