TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 สำนักปลัด 135
2 ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักปลัด 685
3 ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักปลัด 269
4 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปลัด 273
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 งานประชาสัมพันธ์ 9012

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449