TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 13
2 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล เบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 178
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชาสัมพันธ์ 194
4 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 261
5 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป งานประชาสัมพันธ์ 207
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 งานประชาสัมพันธ์ 220
7 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 253
8 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 252
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยวิสามัญ สมัยที่ี1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวัน 25กันยายน 2566 งานประชาสัมพันธ์ 321
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์ 321

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449