TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดิอน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 157
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดิอน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 143
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดิอน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 129
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดิอน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 153
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดิอน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 176
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดิอน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 179
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564 สำนักปลัด 486
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 451
9 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทต.เบิกไพร 776

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449