TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลเบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยสำหรับประชาชน งานประชาสัมพันธ์ -
2 คู่มือให้บริการประชาชน ปี 67 งานประชาสัมพันธ์ 351
3 คู่มือการใช้บริการ E-Service สำหรับประชาชน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 265
4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 536
5 การรักษาวินัยและจริยธรรมของพนักงาน สำนักปลัด 673
6 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) สำนักปลัด 610
7 คู๋มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 608
8 คู่มืองานบริการกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี.. สำนักปลัด 1033
9 คู่มือการปฎิบัติงาน สำนักปลัด 841
10 คู่มือประชาชน ชุดเลือกตั้งเทศบาล สำนักปลัด 725

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449