TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลเบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด 196
2 การรักษาวินัยและจริยธรรมของพนักงาน สำนักปลัด 273
3 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests) สำนักปลัด 259
4 คู๋มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 294
5 คู่มืองานบริการกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี.. สำนักปลัด 658
6 คู่มือให้บริการประชาชน สำนักปลัด 561
7 คู่มือการปฎิบัติงาน สำนักปลัด 525
8 คู่มือประชาชน ชุดเลือกตั้งเทศบาล สำนักปลัด 490

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449