TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง งานประชาสัมพันธ์ 7
2 โครงการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ พื้นที่หมู่ที่ 6 งานประชาสัมพันธ์ 10
3 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนักให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 10 งานประชาสัมพันธ์ 12
4 ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง (ชั้น 4) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งานประชาสัมพันธ์ 9
5 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ หลักสูตร " การทำหมูฝอยสมุนไพร " ประจำปีงบประมาณ 2567 งานประชาสัมพันธ์ 12
6 เข้าร่วมแสดงมุทิตา " พระสุวรรณ์ ปญฺญาวโร " เจ้าอาวาสวัดปลักแรด งานประชาสัมพันธ์ 15
7 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567 สำนักปลัด 25
8 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญครบ ๕๐ วัน) " พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ " (หลอด เขมจาโร) อายุ ๗๗ พรรษา ๕๗ งานประชาสัมพันธ์ 31
9 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล สำนักปลัด 37
10 กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล สำนักปลัด 34

หน้า 1 จาก 65

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449