TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 งานประชาสัมพันธ์ 110
2 เรื่อง ประกาศการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร งานประชาสัมพันธ์ 123
3 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2567 งานประชาสัมพันธ์ 127
4 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2566 งานประชาสัมพันธ์ 127
5 การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 งานประชาสัมพันธ์ 752
6 กำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานประชาสัมพันธ์ 153
7 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2567 งานประชาสัมพันธ์ 169
8 การดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย งานประชาสัมพันธ์ 167
9 ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ งานประชาสัมพันธ์ 151
10 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 171

หน้า 1 จาก 64

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449