TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง งานประชาสัมพันธ์ 21
2 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง งานประชาสัมพันธ์ 25
3 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลเบิกไพร สำนักปลัด 114
4 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพรเรื่อง ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลเบิกไพร งานประชาสัมพันธ์ 50
5 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัด 102
6 คำสั่งเทศบาลตำบลเบิกไพรที่ ๓๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด 112
7 ประกาศเทศบาลตำบลเบิกไพร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเบิกไพร พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัด 79
8 ขอปิดประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร งานประชาสัมพันธ์ 81
9 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิ งานประชาสัมพันธ์ 139
10 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรบอาชีพช่างฝีมือตามโครงการออมสินอาชีวะสร้างสู่อาชีพชุมชน งานประชาสัมพันธ์ 92

หน้า 1 จาก 59

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449