TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

ประมวลภาพกิจกรรม ทต.เบิกไพร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ 19 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชาสัมพันธ์
2 โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 งานประชาสัมพันธ์
3 บูรณาการร่วมกันล้างทำความสะอาดพื้น​ผิว​จราจร​ บน​สะพาน​ข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานค่ายหลวงและสะพานวัด​บ้านโป่ง​) งานประชาสัมพันธ์
4 โครงการ​ป้องกันและควบคุม​โรคเอดส์​ ประจำปี​ พ.ศ. 2567 งานประชาสัมพันธ์
5 การแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 (ศพด.เกมส์ ครั้งที่ 1) งานประชาสัมพันธ์
6 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมพัฒนาบริเวณวัดหนองปลาหมอ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ งานประชาสัมพันธ์
7 กิจกกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 งานประชาสัมพันธ์
8 ตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พื้นที่หมู่ที่ 6. งานประชาสัมพันธ์
9 ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2566 ณ วัดปลักแรด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี... งานประชาสัมพันธ์
10 ร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช“ ประจำปี ๒๕๖๖ งานประชาสัมพันธ์

หน้า 1 จาก 15

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449