TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

การจัดการองค์ความรู้ KM

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง ให้ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย 8 พ.ย. 66 งานประชาสัมพันธ์ 89
2 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 20 ธันวาคม 66 งานประชาสัมพันธ์ 93
3 เรื่อง การขจัดควมยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยระบบ Thai QM 17 ธันวาคม 66 งานประชาสัมพันธ์ 98
4 เรื่อง วิเคราะห์ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นฉบับใหม่ 13 ธันวาคม 66 งานประชาสัมพันธ์ 85
5 เรื่อง วิเคราะห์ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นฉบับใหม่ 13 ธันวาคม 66 งานประชาสัมพันธ์ 89
6 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการปิดบัญชี 2566 วันที่ 3 พ.ย. 66 งานประชาสัมพันธ์ 91

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449