TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 66 ก.พ.67 กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักปลัด 242
2 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน วันที่ 13 ธ.ค.2566 สำนักปลัด 246
3 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน งานประชาสัมพันธ์ 197
4 การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เพื่อถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักปลัด 524
5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทำร่างเทศบัญญัติ ทต.เบิกไพร สำนักปลัด 831

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449