TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์ 119
2 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 132
3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 (ต.ค.65- มี.ค.66) งานประชาสัมพันธ์ 331
4 แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 งานประชาสัมพันธ์ 767

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449