TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณพ.ศ.2566(รอบ12เดือน) งานประชาสัมพันธ์ 47
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลเบิกไพร งานประชาสัมพันธ์ 46
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) งานประชาสัมพันธ์ 45
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเบิกไพร พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน สำนักปลัด 127
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 264
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) สำนักปลัด 284
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเบิกไพร พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน สำนักปลัด 288
8 เทศบาลตำบลเบิกไพร ได้มีประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) ของเทศบาลตำบลเบิกไพร เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติราชการในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบล สำนักปลัด 514
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 โดยอนุโลมให้บังคับใช้ได้จนถึงปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 536

หน่วยงานภาครัฐ 

                   

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2565 เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3221-1449