ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนทุกท่าน เที่ยวงานคอนเสิร์ตทีวี 3 สัญจร ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานสนามหญ้าข้างเทศบาลตำบลเบิกไพร

พิมพ์

alt